DemoCreator

רוצה ללכוד את הפעילויות בשולחן העבודה שלך ליצירת מדריכי וידאו יותר מצגות והדרכה? DemoCreator מאפשר לך ליצור הדרכות וידאו ומצגות, בתכנות הנדרש.

Wondershare

DemoCreator

המשתמש Reviews(2)

מסך מקצועי הקלטה תוכנה תכונות רבות-עוצמה עריכה כדי להפוך מצגות, ערכות לימוד, הדגמות.

ניסיון חינם

PPT לוידאו

להמיר מצגות PowerPoint DVD או וידאו דיגיטלית באיכות גבוהה, שמירה על כל התכונות של מצגת PowerPoint המקורי, כולל הנפשות, מעברים, צלילים, קטעי וידאו.

Wondershare

PPT2DVD Pro

המשתמש Reviews(1)

לצרוב מצגת PowerPoint שלך ל- DVD או להמיר מצגת PowerPoint שלך וידאו עבור שיתוף קל.

ניסיון חינם
Wondershare

PPT2Video Pro

המשתמש Reviews(2)

להמיר וידאו, שמירה על כל התכונות של PPT המקורי PowerPoint ולשתף אותו בקלות כל לתחום האינטרנט, או באמצעות מכשירים ניידים.

ניסיון חינם
העליון